Teresa Teng – Tsugunai

http://www.youtube.com/watch?v=LxbDwPq4XDs