Yoshi Ikuzo – Yuki Kuni

http://www.youtube.com/watch?v=NE9dvIavUHQ