Estadísticas

Programa Visitas Actualizado a 2/10/2014
Podgaku 1985 The Checkers 57 78
Podgaku 1986 Onyanko Club 65 86
Podgaku 1987 Luna Sea 227 273
Podgaku 1988 The Alfee 893 991
Podgaku 1989 Chage&Aska 1661 1775
Podgaku 1990 X Japan 1387 1597
Podgaku 1991 Malice Mizer 1800 1894
Podgaku 1992 Penicillin 200 216
Podgaku 1993 L'Arc En Ciel 591 655
Podgaku 1994 The Yellow Monkey 269 291
Podgaku 1995 Ayumi Hamasaki 559 603
Podgaku 1996 Janne Da Arc 46 206
Podgaku ENKA 1985-1989.mp3 241 277
Podgaku ENKA 1990-1995.mp3 321 336